Konkurs DLA

Firma DLA organizuje konkurs, w którym 5 osób wygra zestaw kosmetyków. Poniżej podaję szczegóły oraz regulamin :)

Konkurs polega na ;
1. odpowiedzi na pytanie„Jakie masz domowe/ziołowe sposoby pielęgnacji urody”,
2. podaniu nazwy bloga, z którego uczestnik uzyskał informację na temat konkursu,
3. polubieniu strony Kosmetyki DLA na Facebooku i bloga na którym została umieszczona informacja o konkursie.

Uczestnik zgłoszenie przesyła na adres:
marketing@kosmetykidla.pl i podaje:
Adres mail do kontaktu:.................
Jako kto obserwuję profil na FB:.......
Odpowiedź na pytanie konkursowe:........
Nazwa bloga, z którego uczestnik dowiedział się o konkursie:.........
Oficjalny regulamin konkursu - domowe/ziołowe sposoby pielęgnacji urody
 1.   POSTANOWIENIA OGÓLNE:
1.1. Organizatorem konkursu pod nazwą domowe/ziołowe sposoby pielęgnacji urody (dalej zwanego: „Konkursem”) jest firma Marta Remplewicz Kosmetyki Dla z siedzibą w Płocku, przy ul. Kochanowskiego 33/94, 09-402  Płock (dalej zwana: „Organizatorem”).
1.2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej zwanym: „Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
1.3. Regulamin Konkursu dostępny jest zarówno w siedzibie Organizatora jak też oraz na stronie internetowej www.kosmetykidla.pl.
1.4. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
1.5. W Konkursie nie mogą brać udziału osoby współpracujące przy organizacji Konkursu, jak również członkowie rodzin współpracowników.
1.6. Przed wzięciem udziału w Konkursie, Uczestnik powinien zapoznać się z Regulaminem niniejszego konkursu, dostępnym na stronie internetowej www.kosmetykidla.pl. Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z zapoznaniem się z niniejszym regulaminem oraz jego akceptacją.
1.7. Nagrody przeznaczone dla laureatów Konkursu to kosmetyki marki kosmetyki DLA- w ilości 5 (pięciu) sztuk.
2. ZAŁOŻENIA KONKURSU:
2.1. Konkurs będzie umieszczony na stronie internetowej www.kosmetykidla.pl., a promowany przez blogi.
2.2   Konkurs będzie trwał od 26.02. 2013 do 20.03.2013.
2.3.Wyniki konkursu ogłoszone zostaną do 01.04.2013 r.
3. ZASADY PROWADZENIA KONKURSU:
3.1. Konkurs polega na ;
1. odpowiedzi na pytanie„Jakie masz domowe/ziołowe sposoby pielęgnacji urody”,
2. podaniu nazwy bloga, z którego uczestnik uzyskał informację na temat konkursu,
3. polubieniu strony Kosmetyki DLA na Facebooku i bloga na którym została umieszczona informacja o konkursie.

Uczestnik zgłoszenie przesyła na adres:
marketing@kosmetykidla.pl i podaje:
Adres mail do kontaktu:.................
Jako kto obserwuję profil na FB:.......
Odpowiedź na pytanie konkursowe:........
3.2. Laureatami Konkursu w liczbie 5 zostaną osoby które podadzą najciekawsze odpowiedzi na pytanie. Forma jest dowolna, może to być obrazek, wierszyk, bajka, dowcip ze zdjęciem filmikiem lub bez.
3.3. Jedna osoba może przesłać tylko jeden raz zgłoszenie i wygrać tylko jeden zestaw kosmetyków.
3.4. Organizator oświadcza, że dane osobowe uczestnika w zakresie: imię i nazwisko, numer telefonu komórkowego lub stacjonarnego, adresu e-mailowego lub odpowiednio adres zamieszkania, będą przetwarzane przez Organizatora Konkursu z siedzibą w Płocku przy ul. Kochanowskiego 33/94  w celu realizacji umowy przystąpienia do konkursu i jego prawidłowego przeprowadzenia lub marketingu bezpośredniego własnych produktów Organizatora Konkursu. Gwarantujemy prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, jak również żądania zaprzestania przetwarzania danych. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom. Podanie danych jest dobrowolne.
3.5. Prawa autorskie majątkowe do prac nadesłanych przez uczestników konkursu powinny należeć do uczestników konkursu. Uczestnicy konkursu ponoszą pełną odpowiedzialność wobec Organizatora w przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń z tytułu naruszenia ich praw wskutek wykorzystania przez Organizatora tekstów zgodnie z niniejszym Regulaminem. 
 4. PRZYZNAWANIE NAGRÓD:
4.1. Laureatami będą osoby, które prześlą najciekawszą odpowiedź według Organizatora..
4.2. Laureaci powiadomieni zostaną o wygranej za pośrednictwem skrzynki profilowej po zakończeniu konkursu.
4.3. Nagrody do poszczególnych laureatów wysłane zostaną pocztą lub przesyłką kurierską na koszt Organizatora pod adres zamieszkania wskazany przez laureata w terminie 28 dni od dnia otrzymania od laureata danych koniecznych do wysyłki.
4.4. W przypadku braku dostarczenia danych adresowych przez laureata w terminie 14 dni od dnia poinformowania o wygranej, prawo do nagrody wygasa. Organizator zastrzega, że nagrody nie podlegają zamianie na ich równowartość pieniężną.
4.5. Laureatom nie przysługuje prawo do wyboru nagrody i zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród.
4.6. W konkursie mogą brać udział jedynie osoby przebywające na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
5. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE: 
5.1. Reklamacje dotyczące Konkursu uczestnicy powinni zgłaszać w formie pisemnej najpóźniej w terminie 14 dni od dnia publikacji pocztą lub na adres Organizatora :
Kosmetyki DLA, ul. J. Kochanowskiego 33/94, 09-402 Płock.
5.2. Reklamacje należy wysłać listem poleconym. Decyduje data stempla pocztowego.
5.3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres i numer telefonu, jak również dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. 
6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
6.1. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za:
- zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych w tym siły wyższej,
- nie doręczenie Uczestnikowi nagrody spowodowane nie podaniem przez Uczestnika danych adresowych lub błędnym ich podaniem,
- świadczone przez Pocztę Polską i firmy kurierskie usługi pocztowe.
6.2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkursu.
6.3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości rejestracji wyników wynikające z wadliwości działania łączy internetowych lub systemu uczestnika Konkursu.
6.4 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wpisy utracone, uszkodzone, niewłaściwie zaadresowane lub złożone po upływie określonego terminu.
6.5 Wypowiedzi zgłaszane do konkursu nie mogą zawierać treści dyskryminujących, obraźliwych lub naruszających prawa osób trzecich. W przypadku  ich zamieszczenia Organizator zastrzega sobie prawo do ich usunięcia.

Weźmiecie udział? :)

10 komentarzy:

 1. ciekawy konkurs, a jakie kosmetyki wchodzą w skład zestawu?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. będą to kosmetyki dobrane do potrzeb skóry :)

   Usuń
 2. A ja życzę powodzenia dla uczestników, którzy się zgłoszą i staję się obserwatorką bloga :D

  OdpowiedzUsuń
 3. Mam ochotę na te kosmetyki. Pozwolisz, że podam adres Twojego bloga, jako źródło informacji o zabawie?

  OdpowiedzUsuń
 4. ostatnio sporo wygrałam, życzę innym powodzenia; )

  OdpowiedzUsuń
 5. Ja stwierdziłam, że nie będę robic im darmowej reklamy.

  OdpowiedzUsuń
 6. Lung detox body - Cleansing Your LungsA Lung detox body is a minimum of 30 days as much as you'd like. Continuing with the maintenance dose helps keep your intestinal tract for days, not digesting properly. Diets that include fish contaminated with PCB or Polychlorinated Biphenyls are also believed to be a contradiction to what I understand. His cause of death is unclear.

  Look at my web page ... site

  OdpowiedzUsuń
 7. This does not seem to be the home steps to get your ex back for the toxins.


  my web-site; web page

  OdpowiedzUsuń

Dziękuję za komentarze! Każdy z nich uważnie czytam i zawsze zaglądam do osób, które pozostawiają tu po sobie ślad :)

Jeśli zaobserwujesz bloga, poinformuj mnie o tym :)

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...